2019. Nov.11.

Szavalóverseny emléktábla avatással

  Vissza

November 9-én Törzsudvarnokon megtartottuk a IX. Szűcs Imre gyermekvers- és prózamondó versenyünket, melyet a kiváló hangulaton kívül az tesz emlékezetessé, hogy felavattuk a rendezvény névadójának, a falu szülöttének, Szűcs Imre költő tiszteletére készített emléktáblát, Dudás Sándor szobrászművész alkotását a helység Művelődési Házának bejárati falán.

Az emléktábla leleplezésekor Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott alkalmi beszédet, többek között hangsúlyozta:

„Egy olyan költőnek állítunk tehát ma tartós emléket, aki legfontosabb alkotói küldetésének tartotta, hogy elhozza a változást ebbe a „mi kis tenyérnyi" magyar valóságunkba, és hogy hírt vigyen el innen az „elkülönültekről". Értéket teremteni, s annak hírét elhinteni. Nemes és nagyszerű feladat, amelynek példája épp az Ő életművében fedezhetjük fel. Gyermekversei ugyanis az ember és a természet egységét ünneplik, azt a harmóniát, amely a legkisebbeknél még életfeltétel. Ezt tudatosítani és megvédeni volt Szűcs Imrének a legszebb, legfelelősségteljesebb feladata a valóság fájdalmas és halálos ölelésének közelében is" – mondta ünnepi beszédében Hajnal Jenő.

A verseny egyik szervezője Nagy Magdolna is köszöntötte az egybegyűlteket, aki hangsúlyozta, hogy Szűcs Imre emlékét talán leginkább a gyermekversei őrzik.

"Talán épp ez vezérelte gyermeklapunkat és a mellette álló Magyar Szót, a Szűcs Imre nevét viselő, magyar oktatást és művelődést fejlesztő helybeli társulást, a Forum Könyvkiadót, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséget, továbbá a begaszentgyörgyi és a kishegyesi önkormányzatot, hogy megszívlelje Pál Károly ötletét, és útjára indítsa gyermekversmondó versenyünket éppen itt, Szűcs Imre bánáti szülőfalujában, ahol már akkor, 2011-ben sem volt magyar nyelvű oktatás. Megvolt viszont az akarat arra, hogy az általános iskolás korú szavalók és felkészítő tanáraik évente egyszer elhozzák a vajdasági magyar költészet remekeit ebbe a kis helyiségbe".

Az emléktáblát Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója és Molnár Krekity Olga, a zsűri oszlopos tagja leplezte le. Kónya Sándor versénekes az eseményen több Szűcs Imre-verset is előadott gitárkíséretével.

Az avató után az iskolában megkezdődött a IX. Szűcs Imre gyermekvers- és prózamondó verseny, a teljesítményt háromtagú zsűri bírálta el, Molnár Krekity Olga, Barta Julianna és Kovács Jolánka személyében. Korcsoportonként több díjat osztottak ki a tehetséges diákoknak. A díjazottak névsorát, a részletes beszámolót Ótos András kitűnő felvételeivel a november 14-én megjelenő nyomtatott kiadványunkban olvashatjátok.

Scroll to Top