2018. Jan.31.

Mátyás megválasztása

  Vissza

Pályázat

Ebben a félévben sem maradnak el a pályázatok, melyekkel közös játékra, gondolkodásra igyekszünk ösztönözni benneteket. A nyeremények ezúttal sem maradnak el.
Lehet sokan hallottátok, hogy az idei év Mátyás király éve lesz, királlyá választásának 560., és születésének 575. évfordulója alkalmával. Mátyás talán a legkedveltebb a magyar királyok közül, mert erőskezű, jelentős uralkodó volt. Nemcsak a történetírás, hanem mondáink és népmeséink is őrzik alakját.
A  jubileumi megemlékezések már megkezdődtek, Szegeden és Budapesten szentmisén, majd jótékonysági forgatoggal idézték meg királyunk alakját. Márciusban Székesfehérváron koronázási misét tartanak, áprilisban Mátyás király halálának évfordulóján megemlékezés lesz Bécsben és Budapesten. Júniusban Bécsben kiállítás nyílik majd a város elfoglalásának évfordulóján. Az emlékév a kolozsvári magyar napok egyik központi programeleme is lesz, már csak azért is, mert Mátyás ebben a városban született.
Olvassátok el az idézetet, melyet Jókai Mór Mátyás megválasztása című művéből ragadtunk ki. Ebből kiderül, hogy Mátyás megválasztásában nagy szerepet játszott Szilágyi Mihály, anyai nagybátyja, a mintegy negyvenezer fős magyar hadsereg, az országgyűlés, de Hunyadi László, Mátyás testvére, és  Podiebrád cseh helytartó is.
„Szilágyi tehát, hogy se ne éreztesse, se el ne veszítse fegyvere súlyát, negyvenezer főnyi hadseregét a két város között a Duna jegére állítá fel, ott bevárandó az országgyűlés határozatát.
Fenn Budán ezalatt reggeltől estig beszéltek az urak.
Estefelé az átfázott hadsereg nem állhatva tovább a várakozást, egyhangúlag fölordítá: „Éljen Mátyás király!”, s e dörgő szózatot meghallva a rendek, hirtelen végét szakasztá a fondorkodó tanácskozmánynak, utána kiáltva: „Éljen Mátyás király!”, s azzal meghúzatták a harangokat, kisüttették az ágyúkat, s ezúttal a nemzet akarata, dacára minden titkos szőrszálhasogatásnak s ármánykodó fondorlatoknak, teljesedésbe ment.
Az ifjú Hunyady Mátyás ezalatt mint fogoly vitetvén el László királytól Prágába, ennek holta után a cseh helytartó Podiebrád által börtönéből kihozatott. A cseh úr élesen látó lelke sejté a jövendőket, a fogoly ifjút családja körébe fogadta, s leányát, a felserdült Katalint menyasz-szonyául jegyzé el.” (Jókai Mór: Mátyás megválasztása)
Az idei év első pályázatának témája tehát megegyezik Jókai azonos című művével: Mátyás megváltasztása. A legendás királyválasztás történetét – a saját értelmezésetekben –, lerajzolhatjátok, de le is írhatjátok. Vagyis pályázatunk nyitott a képzőművészeti munkák (bármilyen stílus), és az irodalmi alkotások előtt (vers vagy próza) is.
A pályamunkákat március 5-éig várjuk címünkre: Jó Pajtás, 21 000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1., MÁTYÁS KIRÁLY-PÁLYÁZAT). Kérjük adataitokat is tüntessétek fel: név, osztály, helység, cím.
Az eredményt március 15-ei nyomtatott számunkban tesszük közzé.

 

Scroll to Top